LSFZ-1
LSFZ-3
LSFZ-4
LSFZ-2

Бөөн үйлдвэрлэлийн чанарыг шалгах

Бөөн үйлдвэрлэлийн чанарыг шалгах

Манай үйлдвэр тээвэрлэлт бүрт олон улсын AQL2.5-4.0 чанарын туршилтын аргыг чанд мөрдөж, дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах байдлаар харуулав.

qua (1)

qua (2)

Тиймээс, гэрээ хэлцэл болгон цүнх очих агуулахад хүрч, тараахад сэтгэл хангалуун байх үед бүх үйлчлүүлэгчид амархан мөнгө олох боломжтой, бид бизнесийг дэлхийн гэр бүлд энгийн бөгөөд найдвартай байлгах боломжийг олгодог.